Nieuws

Rivierotter

Rivierotter

Rivierotters zijn zeer speels en spelen vaak alleen of met elkaar in het water. Ze glijden vaak op hun buik over ijs, sneeuw of modder, of van een rivieroever af het water in.

Ringmus

Ringmus

De ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen.

Ree

Ree

Mannelijke reeën dragen een eenvoudig gewei. De jongen hebben witte vlekken op een rij op hun rug en flanken.

Raaf

Raaf

De raaf is duidelijk groter dan de zwarte kraai. De snavel is ook in verhouding wat zwaarder en licht gekromd. De raaf behoort tot de familie van de zangvogels.

Pimpelmees

Pimpelmees

Pimpelmezen zijn veel te zien in bossen, tuinen en struwelen. Het zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen op in de tuin opgehangen voedsel.

Oranjetipje

Oranjetipje

Op een zomerse dag kun je in grasvelden in bosrijke gebieden oranjetipjes zien vliegen. De mannetjes zijn te herkennen aan een oranje punt op hun voorvleugel.

Nachtzwaluw

Nachtzwaluw

De mysterieuze nachtzwaluw broedt in Nederland op heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen. Nachtzwaluwen broeden op de grond, op kale bodem.

Mol

Mol

Deze ondergrondse wroeter met fluweelzachte zwarte vacht eet vooral regenwormen en is bekend om zijn molshopen. Molshopen wijzen op een gezonde en vruchtbare bodem.

Mierenleeuw

Mierenleeuw

De mierenleeuw ontleent zijn naam aan de larve, die door middel van een valkuil andere insecten vangt, vooral mieren.

Mestkever

Mestkever

Met zijn speciale antennen ruikt de mestkever verse drollen van grote afstand. Poep is het enige dat mestkevers eten, zowel de volwassen kevers als hun larven.