weidevogel

Het gaat goed met de broedvogel in Nederland

Het gaat goed met de broedvogel in Nederland

Het gaat goed met de broedvogel in Nederland. De populaties van vogelsoorten die in Nederland broeden waren ruim 28 procent groter dan in 1990.

Miljoenen euro’s voor redding van de grutto

Miljoenen euro’s voor redding van de grutto

Het aantal grutto’s in ons land neemt al een hele tijd af. Om te voorkomen dat de weidevogel helemaal verdwijnt, werd vier jaar geleden een reddingsplan opgesteld.

Steeds meer broedvogels op Markerwadden

Steeds meer broedvogels op Markerwadden

Op de Marker Wadden ontstaat steeds meer leven. In enkele jaren zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bij gekomen op de kunstmatige eilanden in het Markermeer.

De Grutto blijft steeds langer in Nederland

De Grutto blijft steeds langer in Nederland

De grutto vertrekt steeds later naar het zuiden en komt vaker eerder terug naar de Nederlandse weilanden, waarmee de vogel steeds langer in Nederland verblijft.

Alles wat je wilt weten over de Wulp

Alles wat je wilt weten over de Wulp

De wulp heeft lange poten en een opvallend lange en omlaag gebogen snavel. De vrouwtjes hebben een langere snavel, maar zien er verder ongeveer hetzelfde uit.

Alles wat je wilt weten over de Scholekster

Alles wat je wilt weten over de Scholekster

Scholeksters zoeken met hun lange snavel in het water, op het wad en op het land naar prooidieren. Dit zijn voornamelijk schelpdieren, kreeftachtigen en wormen.

Alles wat je wilt weten over de Kievit

Alles wat je wilt weten over de Kievit

De kievit is een van de meest kenmerkende vogelsoorten van ons land. Hij is onmiskenbaar met zijn kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn opvallend brede vleugels.

Leuke weetjes over de Kuifleeuwerik

Leuke weetjes over de Kuifleeuwerik

Deze van oorsprong in steppen en halfwoestijnen levende grondvogel komt in West-Europa voor op zandige, droge gronden.

Alles wat je wilt weten over de Grutto

Alles wat je wilt weten over de Grutto

De grutto is een weidevogel bij uitstek. Het is een lentebode die jammer genoeg almaar meer wordt teruggedrongen tot weidevogelreservaten.

Leuke weetjes over de Veldleeuwerik

Leuke weetjes over de Veldleeuwerik

De Veldleeuwerik heeft een korte kuif, die hij plat kan leggen. De vogel heeft een puntige, forse snavel en een bruingeel verenkleed.

  • 1
  • 2