Het gaat goed met de broedvogel in Nederland

Het gaat goed met de broedvogel in Nederland

Het gaat goed met de broedvogel in Nederland. De populaties van vogelsoorten die in Nederland broeden, zijn vorig jaar flink gegroeid: ze waren ruim 28 procent groter dan in 1990. Dat blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS. Het aantal boerenlandvogels nam juist af.

Het onderzoek op basis van tellingen door Sovon Vogelonderzoek volgde in totaal 185 soorten. Daarvan zijn er 92 in aantal toegenomen en 83 afgenomen. Negen soorten bleven stabiel en van één soort is de trend onzeker.

De populaties van 59 soorten die bij voorkeur in moeras- en zoetwatergebieden broeden, zijn gemiddeld bijna drie keer zo groot geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grote zilverreiger en de brandgans. De toename is volgens het statistiekbureau vooral toe te schrijven aan soorten die voor het eerst of opnieuw in Nederland zijn gaan broeden. Denk aan de zeearend, oehoe en kraanvogel.

De sterkste daling is te zien onder de boerenlandvogels. Bij deze groep dieren daalde de populatie met 45 procent. Van de 27 soorten namen 21 soorten in aantal af. Het zijn vooral soorten die bij voorkeur in het open boerenland broeden, zoals de grutto, kievit en scholekster. Er zijn ook soorten die juist meer voorkomen, zoals de putter en roodborsttapuit.

Lees het complete artikel op nu.nl

Previous Post
Next Post