roofvogel

Sperwer

Sperwer

Sperwers komen in heel Europa voor, met uitzondering van IJsland en het uiterste noorden van Scandinavië en Rusland.

Slechtvalk

Slechtvalk

De slechtvalk behoort tot de grootste valken die er bestaan. Met een snelheid van 350 km/h in duikvlucht is het de snelste vogel ter wereld.

Rode Wouw

Rode Wouw

De rode wouw bouwt niet elk jaar een nieuw nest, maar gebruikt soms oude, zelfgebouwde nesten, liefst in kronen van hoge bomen.

Havik

Havik

De havik jaagt in bosgebieden en halfopen gebieden vanaf een zitplaats of in een lage vlucht. Hij kan op korte stukken een hoge snelheid bereiken, om zijn prooi te verrassen.

Buizerd

Buizerd

De laatste decennia is het aantal buizerds in de Benelux verveelvoudigd ten opzichte van de jaren zestig, toen de vogel door gebruik van pesticiden bijna uitgestorven was.

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Bruine kiekendieven zijn roofvogels die op de grond broeden in riet of in graanakkers. In Nederland broeden ieder jaar rond de 1000 paartjes.

Bosuil

Bosuil

Bosuilen jagen vrijwel alleen in de schemering en ‘s nachts. Overdag houden de vogels zich schuil in de top van een boom.

Boomvalk

Boomvalk

De boomvalk is een zomervogel. Hij overwintert in tropisch Afrika. Hij trekt weg in augustus-september en keert terug in april-mei.

Zeearend doet het goed in Nederland

Zeearend doet het goed in Nederland

De rode en de zwarte wouw, de zeearend en verschillende uilensoorten zoals de oehoe hebben het afgelopen jaar goed gedaan in Nederland.

Geen windparken rond Veluwe vanwege Wespendief

Geen windparken rond Veluwe vanwege Wespendief

In en rond natuurgebied de Veluwe mogen geen windparken worden gebouwd om te voorkomen dat de kwetsbare wespendief in aanvaring komt met de wieken van een windmolen.

  • 1
  • 2