vogel

Nijlgans

Nijlgans

Agressiviteit is het handelsmerk van de Nijlgans. Ze passen brute kracht toe om het nest van een andere vogel in te pikken, vooral van grauwe ganzen, maar ook roofvogels, kraaien, eenden en dergelijke.

Aalscholver

Aalscholver

De aalscholver is een vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een forse, donkere watervogel met gehaakte snavel.

Kuifeend

Kuifeend

Met hun zwart-witte verenpak en kuif zijn de mannetjes van de kuifeend onmiskenbaar. In tegenstelling tot de wilde eend duiken kuifeenden naar hun voedsel.

Meerkoet

Meerkoet

De meerkoet duikt veel, met name bij het zoeken naar waterplanten. Hij vliegt niet graag, hij verplaatst zich liever rennend over het water.

Grauwe gans

Grauwe gans

Bij ganzen zijn de kleur van poten en snavel belangrijk: bij de grauwe gans zijn snavel en poten oranjeroze. De snavel is stevig en wordt wel eens vergeleken met een winterpeen.

Rietgans

Rietgans

Hou altijd afstand tot grote groepen overwinterende ganzen om ze niet te storen. Opvliegen kost ze veel energie, die ze hard nodig hebben.

Slobeend

Slobeend

De slobeend heeft een snavel met een spatelvorm die het slobberen van kroos en waterdiertjes een stuk efficiënter maakt.

Eidereend

Eidereend

De eidereend is een forse eend die alleen langs kusten leeft. In Nederland is de eider vooral waar te nemen in het Waddengebied.

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan

De knobbelzwaan heeft een oranje snavel met zwarte knobbels. Om op te kunnen stijgen gebruikt de zwaan het wateroppervlak van een plas of sloot.

Wilde eend

Wilde eend

Iedereen kent deze bekende watervogel natuurlijk. Maar wist je ook dat hun verenkleed uit ruim 10.000 veren bestaat en ze gemiddeld 15 jaar oud worden?