vogel

Spreeuw

Spreeuw

De spreeuw is een luidruchtige, zwartglanzende vogel met een spitse snavel. Na het broedseizoen zoeken ze elkaar op en vormen soms zeer grote groepen.

Sperwer

Sperwer

Sperwers komen in heel Europa voor, met uitzondering van IJsland en het uiterste noorden van Scandinavië en Rusland.

Slechtvalk

Slechtvalk

De slechtvalk behoort tot de grootste valken die er bestaan. Met een snelheid van 350 km/h in duikvlucht is het de snelste vogel ter wereld.

Roodborst

Roodborst

Daarom zullen ze andere roodborsten die in hun leefgebiedje komen bevechten en verjagen. Het is dan vooral de rode borst die de herkenning en agressie opwekt.

Rode Wouw

Rode Wouw

De rode wouw bouwt niet elk jaar een nieuw nest, maar gebruikt soms oude, zelfgebouwde nesten, liefst in kronen van hoge bomen.

Ringmus

Ringmus

De ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen.

Raaf

Raaf

De raaf is duidelijk groter dan de zwarte kraai. De snavel is ook in verhouding wat zwaarder en licht gekromd. De raaf behoort tot de familie van de zangvogels.

Nachtzwaluw

Nachtzwaluw

De mysterieuze nachtzwaluw broedt in Nederland op heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen. Nachtzwaluwen broeden op de grond, op kale bodem.

Merel

Merel

Merels zijn uitbundige zangers. Ze hebben een groot aandeel in de ochtendconcerten op vroege lentedagen in buitenwijken en bosland.

Koolmees

Koolmees

De koolmees eet in het broedseizoen vooral insecten, spinnen, larven en rupsen. In het najaar en de winter schakelen ze over op olierijke zaden, vruchten en vet.