Nederland

Buizerd

Buizerd

De laatste decennia is het aantal buizerds in de Benelux verveelvoudigd ten opzichte van de jaren zestig, toen de vogel door gebruik van pesticiden bijna uitgestorven was.

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Bruine kiekendieven zijn roofvogels die op de grond broeden in riet of in graanakkers. In Nederland broeden ieder jaar rond de 1000 paartjes.

Bosuil

Bosuil

Bosuilen jagen vrijwel alleen in de schemering en ‘s nachts. Overdag houden de vogels zich schuil in de top van een boom.

Boomvalk

Boomvalk

De boomvalk is een zomervogel. Hij overwintert in tropisch Afrika. Hij trekt weg in augustus-september en keert terug in april-mei.

Boommarter

Boommarter

Boommarters komen vooral in bosgebieden waar bomen met holtes voorkomen waar ze hun nesten in kunnen maken.

Boomklever

Boomklever

Boomklevers lopen zowel omhoog als omlaag over een boomstam, vandaar z’n naam.

Blauwvleugelsprinkhaan

Blauwvleugelsprinkhaan

De sprinkhaan dankt zijn naam aan de helderblauwe achtervleugels, die echter in rust niet zijn te zien. De vleugelrand is zwart van kleur.

Blauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

Deze trekvogel vliegt tijdens zijn zoektocht naar prooi laag boven de grond. Met zijn scherpe ogen en goed gehoor lokaliseert hij kleine zoogdieren en vogels in de vegetatie.

Blauwborst

Blauwborst

In het voorjaar heeft het Bluwborst mannetje een helderblauwe keel en borst, afgezet met een zwarte en roodbruine band.

Atalanta

Atalanta

De atalanta, een kleurrijke trekvlinder, kan je de hele zomer in je tuin tegenkomen. Met zijn zwarte, oranje en witte kleuren is hij een opvallende en herkenbare verschijning.