Nederlandse CO2-uitstoot weer flink gedaald

Nederlandse CO2-uitstoot weer flink gedaald

De Nederlandse uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is vorig jaar opnieuw flink gedaald. Dat kwam vooral door de toename van het aantal zonnepanelen en windmolens, maar ook de verwarming van gebouwen werd duurzamer.

Er gingen vorig jaar 6 procent minder broeikasgassen de lucht in dan in 2022, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Dat is een iets minder snelle daling dan een jaar eerder. De totale uitstoot lag 34 procent lager dan in 1990. In de Klimaatwet is vastgelegd dat de uitstoot in 2030 met 55 procent moet zijn gedaald.

We haalden vorig jaar bijna de helft van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Inclusief kernenergie kwam iets meer dan de helft van onze stroom uit bronnen zonder CO2-uitstoot. Het gebruik van kolen en aardgas ging flink omlaag. Het zorgde ervoor dat de uitstoot bij elektriciteitsproductie in één jaar met maar liefst 22 procent daalde.

Bij de verwarming van gebouwen ging de uitstoot met 10 procent omlaag, omdat er minder aardgas werd gebruikt. Dat heeft volgens het CBS niet te maken met temperatuurwisselingen, want de winter was ongeveer even warm als een jaar eerder. Vermoedelijk komt de uitstootdaling dus vooral door betere isolatie, inzet van warmtepompen of het lager instellen van de thermostaat.

De industrie gebruikte vorig jaar ook minder kolen en gas, maar juist meer aardolie. In totaal ging de uitstoot met 3 procent omlaag en zorgen industriële bedrijven nu voor iets minder dan een derde van de Nederlandse uitstoot.

Lees het complete artikel op nu.nl

Previous Post
Next Post