4 broedende zeearendparen in Zwarte Meer

Er zijn 4 broedende zeearendparen in Zwarte Meer gezien. Volgens Natuurmonumenten is dit "erg uniek".

Er zijn 4 broedende zeearendparen in Zwarte Meer gezien. Volgens Natuurmonumenten is dit “erg uniek”. Normaal broeden hooguit twee koppels in één gebied.

Het Zwarte Meer is een natuurgebied tussen Flevoland en Overijssel. Boswachter Tim Kreetz van Natuurmonumenten spreekt van “een unieke dichtheid” van broedende zeearenden. “Als ze over de rand van hun nest kijken, kunnen ze bij wijze van spreken elkaar zien zitten op het andere nest.”

Het gebied is niet voor niets een populair broedgebied voor deze vogels, zegt Kreetz. Er is hier voldoende eten voor de zeearenden, zoals ganzen en karpers. Ook is er veel rust rondom de nesten.

De boswachters van verschillende natuurbeschermingsverenigingen, zoals die van Natuurmonumenten, roepen bezoekers daarom op om voorzichtig om te gaan met de natuur in de beschermde gebieden. Het is bijvoorbeeld de bedoeling netjes op de paden te blijven. Zo krijgen de vogels en andere dieren de ruimte om te broeden.

Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland legt uit dat vooral april en mei belangrijke maanden zijn. Dan zijn ruim tweehonderd vogelsoorten aan het broeden. Het is dan extra belangrijk om de dieren voldoende rust te gunnen en het broeden niet te verstoren.

Lees het complete artikel op nu.nl

Previous Post
Next Post