Vlinderpopulatie maakt duikvlucht: helft minder

Vlinderpopulatie maakt duikvlucht: helft minder

Vlinderpopulatie maakt duikvlucht: helft minder dan 30 jaar geleden. Het aantal dagvlinders is tussen 1992 en 2023 met meer dan de helft afgenomen. Vooral zeldzame en beschermde vlindersoorten zijn nu kwetsbaar, zoals het donker pimpernelblauwtje. Maar de daling trof ook veelvoorkomende soorten, zoals het koolwitje.

De trend blijkt uit cijfers die statistiekbureau CBS woensdag publiceerde. De vlinderpopulaties daalden de afgelopen negen jaar steeds verder en belandden in 2023 op het laagste niveau.

Er zijn in totaal 53 vlindersoorten in Nederland. De populaties van negen daarvan daalden in 2023 tot het laagste niveau sinds 1992. Het gaat dan bijvoorbeeld om het zwartsprietdikkopje, het klein geaderd witje, het donker pimpernelblauwtje en de kleine vos. De populaties van tien verschillende soorten graslandvlinders waren ook minder dan half zo groot als in 1992.

Vooral het donker pimpernelblauwtje had het de afgelopen jaren zwaar. Van die soort werden in 2023 nog maar een paar exemplaren geteld. Volgens het CBS is de soort nu “zo goed als verdwenen”.

Sommige soorten hadden juist een goed jaar: de citroenvlinder en de grote vuurvlinder tikten in 2023 de hoogste aantallen sinds 1992 aan. In totaal 26 soorten gingen in aantallen achteruit, 14 soorten juist vooruit. Van de andere soorten bleef de populatie stabiel.

Bron: nu.nl

Previous Post
Next Post