vlinder

Spiegeldikkopje

Spiegeldikkopje

Dit is een prachtig vlindertje, dat echter alleen lokaal voorkomt en daardoor bij veel mensen onbekend is. Het spiegeldikkopje is enkel nog te vinden het Peelgebied in Limburg.

Oranjetipje

Oranjetipje

Op een zomerse dag kun je in grasvelden in bosrijke gebieden oranjetipjes zien vliegen. De mannetjes zijn te herkennen aan een oranje punt op hun voorvleugel.

Landkaartje

Landkaartje

De naam, landkaartje, verwijst naar het landkaartpatroon op de onderkant van de vleugels. De voorjaarsgeneratie ziet er helemaal anders uit dan de vlinders die in de zomer vliegen.

Kleine Vuurvlinder

Kleine Vuurvlinder

De rups van de kleine vuurvlinder lijkt een beetje op een naaktslak. Hij is groen met een rozerode rand en rugstreep van variabele omvang en met witte spikkeltjes.

Kleine Vos

Kleine Vos

De kleine vos is een oranje vlinder, met zwarte en gele vlekken op de voorvleugel. De achterrand heeft blauwe maanvlekjes en de rand van de voorvleugel heeft zwarte en witte vlekken.

Kleine Heivlinder

Kleine Heivlinder

In Nederland staat de kleine heivlinder op de rode lijst als kwetsbaar en komt alleen voor op de zuidelijke Veluwe.

Hooibeestje

Hooibeestje

Het hooibeestje is een slechte vlieger en daardoor vaak laag boven het maaiveld te zien. Het is een algemene vlinder op schrale hooilanden en weiden.

Heivlinder

Heivlinder

De heivlinder heeft een voorkeur voor open en afwisselend heidelandschap; in uitgestrekte paarse heidevelden komt de soort niet voor.

Groot Koolwitje

Groot Koolwitje

De tamelijk lang behaarde Koolwitje rupsen zijn zwart met gele strepen en vlekken. Deze kleur betekent in de natuur een teken van waarschuwing dat ze uitermate giftig zijn.

Groot Dikkopje

Groot Dikkopje

De dikkopjes danken hun naam aan de dikke kop. Ze hebben stevige antennes met verdikte uiteinden. Opvallend is dat de uiteinden geknikt op de steel staan.

  • 1
  • 2