Alles wat je wilt weten over de Grutto

Grutto

De grutto is een weidevogel bij uitstek. Het is een lentebode die jammer genoeg almaar meer wordt teruggedrongen tot weidevogelreservaten.

De Grutto broedt vrijwel alleen in Nederland. Nederland is daarom van groot belang voor de populatie.

Rond 1960 broedden er in Nederland jaarlijks ongeveer 120.000 paren van de grutto.

In 2015, dat door wetenschappers het “slechtste jaar in de geschiedenis van de Grutto” werd genoemd, werd het aantal individuele vogels geschat op minder dan 40.000.

In de broedgebieden eet de grutto vooral regenwormen en (larven van) insecten. Vooral larven van langpootmuggen worden vaak gegeten. Tot wel 1.200 per dag.

Lees alle details over de grutto op wikipedia.org

Previous Post
Next Post