Alles wat je wilt weten over de Scholekster

Scholekster

Scholeksters zoeken met hun lange snavel in het water, op het wad en op het land naar prooidieren. Dit zijn voornamelijk schelpdieren, kreeftachtigen en wormen.

Door het zoeken in de bodem naar deze diertjes, slijt de snavel van een Scholekster snel. Gelukkig groeit een snavel van een scholekster bijna 3mm per week!

De Scholekster legt meestal drie, soms vier eieren in een nest gemaakt in een ondiep kuiltje.

Meestal broedt de Scholekster op grasland, maar ook op bouwland worden veel nesten aangetroffen. Het is een echte weidevogel.

Ze maken ook nesten op platte, met grind bedekte daken van grotere gebouwen, waar geen gevaar dreigt van roofdieren als de vos en hermelijn.

Lees alle details over de scholekster op wikipedia.org

Previous Post
Next Post