Alles wat je wilt weten over de Kievit

Kievit

De kievit is een van de meest kenmerkende vogelsoorten van ons land. Hij is onmiskenbaar met zijn kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn opvallend brede vleugels.

Deze vleugels spelen in de baltsvlucht een belangrijke rol, waarbij de kievitman spectaculaire buitelingen maakt en de zwart-witte ondervleugels van ver zichtbaar zijn.

Aan de ‘zang’ die hij dan laat horen, heeft de kievit zijn naam te danken. Ook de vleugels maken een opvallend geluid.

De kievit is een zeer talrijke, tot in China broedende, forse weidevogel van 28-31 cm groot en een spanwijdte van 67-76 cm. Hij weegt tussen de 150 en 300 gram.

In de paartijd halen mannetjes acrobatische capriolen uit in de lucht. In Friesland heet dat “oer de wjuk gean”, oftewel ‘over de wiek gaan’.

Lees alle details over de kievit op wikipedia.org

Previous Post
Next Post