Zeearend doet het goed in Nederland

De rode en de zwarte wouw, de zeearend en verschillende uilensoorten zoals de oehoe hebben het afgelopen jaar goed gedaan in Nederland. De vrij zeldzame roofvogels en uilen zijn op meer plaatsen gaan broeden en hebben ook jongen grootgebracht.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Meetnet Broedvogels van Sovon Vogelonderzoek Nederland, een organisatie die vogeltellingen wetenschappelijk analyseert.

De zwarte wouw heeft voor het eerst een nest gebouwd in Gelderland. In Zuid-Limburg werden op twee nieuwe plekken nesten gezien. De zwarte wouw broedt pas sinds 2009 in Nederland.

De rode wouw, die vanaf 2010 in Nederland nestelt, doet het nog beter en bezette dit voorjaar dertig nesten in Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland. Hoewel er vorig jaar 32 nesten waren, noemen de vogelonderzoekers 30 nesten “een prachtig aantal”.

Met de zeearend blijft het goed gaan, aldus Sovon. De enorme roofvogel, die wegens zijn spanwijdte ook wel ‘vliegende deur’ wordt genoemd, is pas sinds 2006 terug in Nederland als broedvogel.

Dit jaar waren er dertig nesten. In 22 daarvan legden de vogels eieren. In totaal zijn er 30 jongen geboren, van wie er in elk geval 22 zijn uitgevlogen. In de Biesbosch en op de Veluwe zaten daarnaast vier visarendparen, die samen tien jongen kregen.

Bron: nu.nl

Previous Post
Next Post