Alles wat je wilt weten over de Kraanvogel

Kraanvogel

Kraanvogels zijn alleseters. Ze eten voornamelijk dierlijk voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieën.

Wanneer ze op doortrek landen in akkerbouwgebieden eten ze achtergebleven maïskorrels, granen en aardappelen die op de velden zijn blijven liggen of eikels.

De kraanvogel broedt sinds 2001 in het Fochteloërveen en maakte daarmee zijn comeback in Nederland als broedvogel, na eeuwen van afwezigheid.

Intussen hebben kraanvogels ook andere plekken ontdekt waar ze kunnen broeden. Een groot succes voor natuurbeschermers in Nederland.

De kraanvogels die in Nederland doortrekken, broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Spanje en noordelijk Afrika.

Lees alle details over de kraanvogel op wikipedia.org

Previous Post
Next Post