Alles wat je wilt weten over de Ringmus

Ringmus

De ringmus lijkt veel op de huismus maar heeft een roodbruine kop, lichte wangen met donkere wangvlek, klein zwart befje en een witte bijna doorlopende nekrand.

De rug en vleugels zijn bruin van kleur, met een witte vleugelstreep. De ringmus wordt ongeveer 14 cm groot, een fractie kleiner dan de huismus.

De ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen.

Sommige Nederlandse vogels zwerven in de winter rond en kunnen tot in Frankrijk belanden. Maar het merendeel van de broedvogels blijft hier.

In een omgeving met veel struikgewas, weilanden met vee en vooral ook oude bomen met enkele holten zijn ringmussen te vinden.

Lees alle details over de ringmus op wikipedia.org

Previous Post
Next Post