Leuke weetjes over de Kuifleeuwerik

Kuifleeuwerik

Deze van oorsprong in steppen en halfwoestijnen levende grondvogel komt in West-Europa voor op zandige, droge gronden.

Hij lijkt op veldleeuwerik maar is grijzer en heeft minder duidelijke streping op de borst. Daarnaast ontbreekt de witte vleugelachterrand en is de ondervleugel rossig.

Zaden en groene plantdelen vormen de belangrijkste voedselbron, maar in de broedtijd worden ook insecten gegeten. De kuifleeuwerik is in Nederland uitgestorven als broedvogel.

Het nest bevindt zich op kale tot schaars begroeide gronden (zeereep), op grinddaken, bouwrijp gemaakte en/of opgespoten terreinen.

Vrouwtje maakt het nest op de grond met grasjes in het open veld, soms in de buurt van struiken, maar ook op daken. Vrouwtje broedt de eieren uit, beide ouders voeden de jongen.

Lees alle details over de kuifleeuwerik op wikipedia.org

Bezoek ook de andere weidevogels op Perfect Earth.

Previous Post
Next Post