Steeds meer broedvogels op Markerwadden

Grutto

Op de Marker Wadden ontstaat steeds meer leven. In enkele jaren zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bij gekomen op de kunstmatige eilanden in het Markermeer.

In 2014 werd begonnen met het opspuiten van zand en het slepen van modder om de Marker Wadden te creëren. In september 2018 werd het nieuwe natuurgebied opengesteld voor publiek.

Sindsdien zijn er veel (zeldzame) dier- en plantensoorten bij gekomen op de kunstmatige eilanden, meldt het Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Hij wijst op de komst van onder meer de ijseend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning.

Halverwege 2019 werden de eerste zoogdieren er waargenomen: vier vleermuissoorten.

“Zo zie je dat Nederland niet alleen het water kan bedwingen, maar ook met water kan werken om een mooi en gezond resultaat te bereiken”, zegt Harbers.

Natuurmonumenten concludeerde in 2020 al dat dieren de aangelegde wadden begonnen te ontdekken. Het gebied werd bestempeld als “thuishaven voor bedreigde vogelsoorten”. Daarnaast zouden vissen er graag eieren leggen en vestigden ook kleine dieren als kevers, libellen, vlinders en sprinkhanen zich in het gebied.

Harbers meldt dat voor de aanwezige dieren steeds meer voedsel ontstaat. “Vegetatie groeit goed op de slibeilanden en het materiaal is voedselrijk.

Bron: nu.nl

Previous Post
Next Post