Alles wat je wilt weten over de Torenvalk

Torenvalk

De torenvalk is een kleine roofvogel. Het vrouwtje is bruin met donkere vlekken, het mannetje is iets minder gevlekt en heeft grijze kop en staart.

Torenvalken bouwen zelf geen nest, maar kiezen vaak een oud kraaiennest als nestplaats.

Ook gebruiken ze graag nestkasten waar ze zicht hebben op een open ruimte waar ze kunnen speuren naar voedsel.

Ze komen vaak voor langs de rand van de weg waar het makkelijker naar prooien zoeken is in het korte gras.

De torenvalk leeft voornamelijk van kleine zoogdieren, vogels en insecten, zoals muizen, zangvogels en kevers.

Het gehele jaar komen torenvalken in een groot deel van Europa voor. In Nederland en België is het een vrij schaarse broedvogel. In Scandinavië en Noord-Rusland zijn de dieren alleen in de zomer aan te treffen. Ze komen voor op allerlei plaatsen, van weilanden en bosranden tot in steden. De dieren zijn vaak jagend te zien langs autowegen.

Lees alle details over de torenvalk op wikipedia.org

Previous Post
Next Post