4 dassen verhuisd

De provincie Limburg heeft in Roermond vier dassen weggehaald uit een dassenburcht onder de televisietoren. De laatste drie werden zaterdag gevangen en weggebracht, een vierde was eerder al gevangen. Daarmee kan op het terrein worden begonnen met woningbouw, maakt de provincie zaterdagavond bekend.

De das is een beschermde diersoort. De dassen moesten weg uit het gebied bij de Hambeek in Roermond om plaats te maken voor woningbouw. Statenlid Pascale Plusquin van de Limburgse fractie van de Partij voor de Dieren zei het “diep treurig” te vinden dat de provincie ontheffing heeft verleend voor het vangen en verhuizen van de dassen.

Die ontheffing was nodig omdat dassen eigenlijk niet verplaatst mogen worden tijdens de paar- en zoogtijd, die nu gaande is.

Een medewerker van natuurorganisatie IVN Roermond had geen goed woord over voor de handelwijze van de provincie. Hij vreest dat de dassen zodra ze naar Vlodrop zijn verplaatst, in gevecht raken met een enkele dassen die daar al wonen. De pas gebouwde kunstburcht voor de nu gevangen dassen ligt in Vlodrop op het territorium van een bestaande dassenburcht. “Ze kunnen hier onmogelijk naartoe gebracht worden”, zei hij.

Bron: nu.nl

Previous Post
Next Post