Boshommel is terug

Wageningse studenten hebben tijdens een veldwerk in het Geuldal in Zuid-Limburg een boshommel aangetroffen, een zeer zeldzame hommelsoort die veertien jaar geleden voor het laatst werd gezien.

Onderzoekers zien het als een bekroning op een natuurherstelproject, waarbij verschillende lokale organisaties zich inzetten voor terugkeer van bloeiende akkerranden en meidoornheggen. Van deze kleine stukjes wild landschap kunnen bestuivende insecten profiteren.

Hommelssoorten zijn actief van het vroege voorjaar tot in de herfst. Bloeiende planten zijn favoriet bij de hommels, want ze zijn afhankelijk van nectar en stuifmeel, dat ze in bloemen verzamelen.

De boshommel is niet erg kieskeurig. Veelvoorkomende planten als rode klaver en dovenetel behoren volgens de onderzoekers tot de favoriete bloemen van de boshommel. Het dier is verder vooral gebaat bij afwisseling in het landschap. Kleinere akkers (boerenland) helpen daarbij.

Previous Post
Next Post