Alles wat je wilt weten over de Steenhommel

Steenhommel

Steenhommels zijn veelvoorkomend in Nederland en goed te herkennen aan hun zwarte behaarde lichaam met rode achterkant. Ze komen ook voor in andere delen van Europa, Noord-Afrika en delen van Azië.

Net als andere hommelsoorten leven Steenhommels in kolonies, met een koningin. Ze zijn te vinden in verschillende habitats, waaronder tuinen, parken, weiden en bossen.

Steenhommels nestelen zich voornamelijk onder of in de buurt van stenen. Denk hierbij aan spleten of scheuren in muren. Nesten bestaan uit een kleine 300 werksters, darren die de koningin bevruchten en een koningin.

Steenhommels hebben soms behoorlijk last van een bepaalde soort koekoekshommel, die enorm op de koningin van de steenhommels lijkt. Deze koekoekshommel legt eitjes in het nest van de steenhommels en laat de jongen grootbrengen door de werksters van het nest.

Steenhommels zijn belangrijke bestuivers, vooral voor gewassen als tomaten en frambozen. Ze zijn ook belangrijk voor de bestuiving van wilde bloemen, die een scala aan andere dieren in het wild ondersteunen.

Net als veel andere bijensoorten worden Steenhommels echter bedreigd door verlies van leefgebied, gebruik van pesticiden en klimaatverandering. Het is belangrijk om maatregelen te nemen om deze belangrijke bestuivers en hun leefgebieden te beschermen.

Lees alle details over de steenhommel op wikipedia.org

Meer lezen over andere insecten?

Previous Post
Next Post