Steun voor de rivierdolfijn

De Internationale Walvisvaart Commissie heeft het actieplan voor betere bescherming voor rivierdolfijnen in de Amazone, Orinoco, Tocantins en Araguaia rivieren goedgekeurd. 

Het actieplan kan hopelijk in 2021 worden geïmplementeerd.

Het actieplan komt op een belangrijk moment. Een jaar geleden is de roze rivierdolfijn als bedreigd aangemerkt.

Rivierdolfijnen worden door verschillende dingen bedreigd, zoals bijvangst in visnetten, verlies van leefgebied, klimaatverandering en geluidsoverlast. De afgelopen jaren heeft WWF samen met lokale partners veel werk verricht om de aandacht te vestigen op het gevaar van deze bedreigingen.

De uitvoering van het actieplan is wel erg lastig. Het gebied waar de rivierdolfijnen leven beslaat ongeveer negen miljoen vierkante kilometer. Daarnaast gaat het om vier soorten rivierdolfijnen en moet er worden samengewerkt met zes landen.

Het is belangrijk dat deze landen gezamenlijk politieke en wetgevende acties ondernemen die een veilige toekomst van deze unieke soorten mogelijk maken. Het begin is gemaakt. We hopen op een goede afloop.

Bron: goednieuws.nl

Previous Post
Next Post