Hoge grondwaterstand is zegen voor de natuur

Hoge grondwaterstand is zegen voor de natuur

Hoge grondwaterstand is zegen voor de natuur. De nattigheid van afgelopen maanden zorgt lokaal voor ondergelopen voetbalvelden, afgesloten fietspaden en natte begraafplaatsen. “Maar voor de natuur is dit alleen maar goed nieuws”, zegt hoogleraar Marc Bierkens.

Door de regen van afgelopen maanden zijn de grondwaterstanden op veel plekken in Nederland nog altijd hoog. “Sterker nog, ze zijn hoger dan ze in jaren geweest zijn”, zegt Bierkens, hoogleraar Geografische Hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. En het lijkt nog wel even door te regenen.

Het hangt van de plek af of hoge grondwaterstanden en hevige regenval problemen opleveren. Als het grondwater ondiep – dus vlak onder de oppervlakte – zit in een woonwijk, dan kan dat bijvoorbeeld vervelend zijn. Bierkens: “Dan heb je water in je kruipruimte.” Hierdoor zou er schimmel kunnen gaan groeien.

Hoe (on)diep het grondwater zit en hoe gemakkelijk regenwater weg kan, is mede afhankelijk van de grondsoort. Op dit moment ziet Bierkens wat dat betreft geen grote problemen. “Maar er zou over een maand een probleem kunnen optreden als het zo blijft regenen als nu.” Dat geldt vooral voor gebieden met een bodem van klei, veen of leem. Dat soort gronden zijn vooral in het westen en noorden van Nederland te vinden.

Zo houdt klei bijvoorbeeld heel goed water vast en laat het extra water slecht door. “Dan krijg je een structuur waar je gewoon in wegzakt”, zegt Bierkens. “Dan kunnen de boeren met trekkers het land niet op.” Voor de landbouw op zogenoemde zwaardere klei-rijke gronden zou het dus prettig zijn als er binnenkort een wat drogere periode aanbreekt.

Bron: nu.nl

Previous Post
Next Post