Nederland

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

De boerenzwaluw heeft een voorkeur voor het platteland als leef- en broedgebied, waarbij hij zijn nest onder andere bouwt in boerderijen, schuren en stallen.

Tureluur

Tureluur

Het verenkleed van de Tureluur bestaat uit een donkergrijsbruine bovenzijde met lichte vlekjes, een witte onderzijde en gevlekte flanken.

Kemphaan

Kemphaan

Deze spectaculaire, zeldzame weidevogel broedt in schrale, vochtige, bloemrijke graslanden, vrijwel uitsluitend in reservaten.

Witte kwikstaart

Witte kwikstaart

De Witte Kwikstaart broedt in een groot gedeelte van het noordelijk halfrond van Noord-Afrika en Europa, tot diep in Noord-Azië en Alaska.

Watersnip

Watersnip

De 25cm lange watersnip heeft een roodbruine snavel, die zeer lang is in verhouding tot zijn kop. Hij heeft veel gemeen met de houtsnip, poelsnip en bokje.

IJsvogel

IJsvogel

IJsvogels zie je vooral bij beken en rivieren met zoet, stromend water. Ze duiken in helder, liefst stromend water naar bij voorkeur visjes maar ook naar waterinsecten.

Kraanvogel

Kraanvogel

Kraanvogels zijn alleseters. Ze eten voornamelijk dierlijk voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieën.

Jan-van-Gent

Jan-van-Gent

De jan-van-gent is een grote zeevogel, fors groter nog dan de zilvermeeuw. Hij broedt in kolonies op richels van steile kusten.

Grote mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

De grote mantelmeeuw is een kolossale vogel: het is de grootste meeuw ter wereld. Hij komt het meest voor aan de kust van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden.

Boshommel is terug

Boshommel is terug

Studenten hebben in Zuid-Limburg een boshommel aangetroffen, een zeer zeldzame hommelsoort die veertien jaar geleden voor het laatst werd gezien.