Nederland

Heckrund

Heckrund

Runderen zijn echte grazers die grote hoeveelheden gras consumeren. ’s Winters vullen ze hun dieet graag aan met overstaande kruiden, bladeren van braam, takken en twijgen.

Drents Heideschaap

Drents Heideschaap

Het weinig voorkomende oude type Drents Heideschaap heeft een ranke en lange bouw, zodat ze zich gemakkelijk kan bewegen in minder toegankelijke natuurterreinen.

Wulp

Wulp

De wulp heeft lange poten en een opvallend lange en omlaag gebogen snavel. De vrouwtjes hebben een langere snavel, maar zien er verder ongeveer hetzelfde uit.

Scholekster

Scholekster

Scholeksters zoeken met hun lange snavel in het water, op het wad en op het land naar prooidieren. Dit zijn voornamelijk schelpdieren, kreeftachtigen en wormen.

Kievit

Kievit

De kievit is een van de meest kenmerkende vogelsoorten van ons land. Hij is onmiskenbaar met zijn kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn opvallend brede vleugels.

Kuifleeuwerik

Kuifleeuwerik

Deze van oorsprong in steppen en halfwoestijnen levende grondvogel komt in West-Europa voor op zandige, droge gronden.

Grutto

Grutto

De grutto is een weidevogel bij uitstek. Het is een lentebode die jammer genoeg almaar meer wordt teruggedrongen tot weidevogelreservaten.

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

De Veldleeuwerik heeft een korte kuif, die hij plat kan leggen. De vogel heeft een puntige, forse snavel en een bruingeel verenkleed.

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Kou of geen kou, de blauwe reiger begint vaak al in januari met de bouw van het nest. Ze broeden in kolonies, en steeds vaker binnen de grenzen van de stad.

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden. Ze wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer.