Geen windparken rond Veluwe door roofvogels

In en rond natuurgebied de Veluwe mogen geen windparken worden gebouwd. Voorlopig mag dat ook niet in een zone van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe. Die maatregelen neemt Gelderland om te voorkomen dat de kwetsbare wespendief, een roofvogelsoort, in aanvaring komt met de wieken van een windmolen.

Het Gelderse verbod heeft ook gevolgen voor de omliggende provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht.

De wespendief is een kwetsbare vogelsoort die beschermd moet worden. Als de soort zou verdwijnen heeft dat gevolgen voor de rest van de biodiversiteit op de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De provincie heeft de wettelijke taak om de soort in stand te houden.

Er lopen verschillende onderzoeken naar het verminderen van aanvaringen van vogels met windmolens. Een cameradetectiesysteem kan misschien helpen. Ook het zwart schilderen van een rotorblad zou de vogels kunnen waarschuwen.

Maar zolang niet bekend is of er een systeem is dat ook toegepast kan worden, geldt ook een verbod op windmolenparken tot op 8 kilometer afstand van de Veluwe. En dat raakt de plannen van verschillende Gelderse gemeenten en drie andere provincies. Gelderland overlegt met Utrecht, Overijssel en Flevoland over de consequenties.

Gelderland kan door het windmolenverbod niet voldoen aan de afgesproken hoeveelheid duurzame energie uit het Nationaal Klimaatplan. Daarom wordt gekeken naar andere plaatsen voor windmolenparken, bijvoorbeeld in de Betuwe.

Bron: nu.nl

Previous Post
Next Post