Gele kwikstaart

Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden. Ze wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer.

‘Gele kwikken’ hebben een onstuimige balts, met trillende veren fladdert het mannetje boven het vrouwtje of loopt steeds rondjes om haar heen.

Ze eten vooral spinnen en insecten, vooral kevers, vliegen, muggen, wantsen en cicaden. Lopend en rennend, afgewisseld met een sprintvluchtje, zitten ze hun voedsel achterna.

Gele kwikstaarten trekken ook in groot aantal door Nederland. Echter, tussen 2000 en 2007 vond een geleidelijke afname plaats.

Het aantal broedparen rond 2000 bedroeg ongeveer 45.000 paar. Door de afname is de gele kwikstaart in 2004 als gevoelig op de Nederlandse rode lijst gezet.

Previous Post
Next Post