Interessante weetjes over de Zwarte Specht

Zwarte Specht

Voor voedsel is de zwarte specht gespecialiseerd in houtmieren maar eet ook wel kevers, bessen en zaden.

Het ideale leefgebied van de zwarte specht bestaat uit volgroeide bossen met voldoende coniferen. Hier jaagt hij op mieren, kevers en keverlarven, die hij uithakt uit boomstammen.

In de winter is hij vooral aangewezen op mierenhopen en mieren die leven in opgeslagen hout.

De zwarte specht nestelt vooral in beuken en hakt daarin een nestholte van 40 bij 15 centimeter uit. De vliegopening is ovaal.

Elk jaar hakt de zwarte specht een nieuw nest uit, het oude nest wordt vervolgens gebruikt door andere vogels, marters of eekhoorns.

De zwarte specht is een schuwe vogel die het liefst uit de buurt van mensen blijft.

De zwarte specht is zwart met boven op zijn kop een rode vlek. Bij mannetjes zit de vlek op de gehele bovenkant en bij vrouwtjes is het een kleinere vlek aan de achterkant.

Andere spechten die in Nederland voorkomen zijn de Groene Specht en de Grote Bonte Specht.

Lees alle details over de zwarte specht op wikipedia.org

Previous Post
Next Post