De Blauwe Kiekendief is bijna uitgestorven

De blauwe kiekendief is bijna uitgestorven in Nederland. Dit jaar zijn er minder dan tien broedpaartjes waargenomen. Die kregen voor een deel wel jongen, maar een flink aantal jonge vogels is al gestorven door ondervoeding of bejaging.

Ook in 2020 en 2019 zijn maar weinig jonge kiekendieven in leven gebleven, aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland en Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels.

De toekomst van de blauwe kiekendief in Nederland ziet er volgens de onderzoekers somber uit. De twee organisaties hebben in de zomer negen jonge vogels op Terschelling en Texel voorzien van een zender.

Van die negen jongen zijn er nog maar drie of vier in leven. Van de dertien jonge vogels die in 2019 en 2020 een zender kregen, leven er nog maar twee.

Bron: nu.nl

Previous Post
Next Post