Spiegeldikkopje

Spiegeldikkopje

Dit is een prachtig vlindertje, dat echter alleen lokaal voorkomt en daardoor bij veel mensen onbekend is. Het spiegeldikkopje is enkel nog te vinden het Peelgebied in Limburg.

Omdat het spiegeldikkopje kenmerkend is voor overgangen van vochtig bos naar heide en hoogveen, kan bescherming van deze bedreigde soort veel andere soorten ten goede komen.

Het spiegeldikkopje, met de opvallende witte vlekken op de onderkant van de achtervleugel, heeft veel moeite met droge zomers.

Als rups overwintert het Spiegeldikkopje en wordt hij voornamelijk aangetroffen op verschillende hoog groeiende grassen.

Als imago is hij erg herkenbaar door zijn manier van vliegen die aan het hippen van een mus doet denken.

Previous Post
Next Post