Alles wat je wilt weten over het Hooibeestje

Hooibeestje

Het hooibeestje is een slechte vlieger en daardoor vaak laag boven het maaiveld te zien. Het is een algemene vlinder op schrale hooilanden en weiden.

Hij heeft op de voorvleugel een zwarte oogvlek die op de onderkant witgekernd is. Om deze oogvlek zit een lichte rand, die bij de mannetjes duidelijker te zien is.

Zittend is vaak alleen de bruingrijze onderkant te zien. De mannetjes bezetten een territorium en maken patrouillevluchten.

Het voedsel van de rups zijn diverse grassoorten als beemdgras, zwenkgras en reukgras. De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Grasland met een niet te hoge vegetatie, bermen en heidegebieden worden als leefgebied door de vlinder gebruikt, hij is vooral te zien in mozaïekvormige begroeiingen.

Lees alle details over het hooibeestje op wikipedia.org

Previous Post
Next Post