Alles wat je wilt weten over de Heivlinder

Heivlinder

De heivlinder heeft een voorkeur voor open en afwisselend heidelandschap; in uitgestrekte paarse heidevelden komt de soort niet voor.

Op de Nederlandse Rode lijst staat de vlinder als gevoelig beschreven en in Vlaanderen is de heivlinder kwetsbaar.

De vlinder komt in heel Europa voor. De vliegtijd van de heivlinder is juni tot en met september.

Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen. Voorvleugellengte: 21-25 mm.

Begin juli komen de eerste vlinders te voorschijn. In hun droge, warme leefgebied kan de temperatuur hoog oplopen. Ze zoeken verkoeling in de schaduw van struiken of boompjes.

Lees alle details over de heivlinder op wikipedia.org

Previous Post
Next Post