Alles wat je wilt weten over de Hermelijn

Hermelijn

De hermelijn is een klein zoogdier. Hij is familie van de wezel, maar dan groter en zwaarder. Hij heeft een langgerekt lichaam.

De vacht van de hermelijn is kastanjebruin van kleur, met een gelig witte buikzijde en een zwarte staartpunt. In de zomer is de vacht roodachtig bruin, in de winter is het wit.

De hermelijn is zowel overdag als ‘s nachts actief, met rustpauzes tussendoor. Het is een carnivoor, die voornamelijk op knaagdieren als woelmuizen jaagt.

Hermelijnen kunnen tien jaar oud worden. In het koudere deel van het verspreidingsgebied van de hermelijn wordt de vacht in de winter geheel wit.

De hermelijn is gebaat bij een kleinschalig “rommelig” landschap. Takkenbossen en houtwallen zijn geschikte nestplaatsen voor de hermelijn.

Lees alle details over de hermelijn op wikipedia.org

Previous Post
Next Post