Leuke weetjes over de Blauwe Kiekendief

Blauwe Kiekendief

Deze trekvogel vliegt tijdens zijn zoektocht naar prooi laag boven de grond. Met zijn scherpe ogen en goed gehoor lokaliseert hij kleine zoogdieren en vogels in de vegetatie.

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden: duinen, moerassen, akkers en graslanden.

Mannetjes zijn van opvallend licht, met zwarte vleugelpunten. Opvallend is de witte stuit die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt.

Hij is voornamelijk een doortrekker en wintergast. De aantallen kunnen sterk variëren naargelang het voedselaanbod en de weersomstandigheden.

Het mannetje is polygaam en kan er meerdere vrouwtjes – en nesten – op na houden. Meestal 2 – 3 maar meer is ook mogelijk.

Lees alle details over de blauwe kiekendief op wikipedia.org

Previous Post
Next Post