Alles wat je wilt weten over de Boomvalk

Boomvalk

De boomvalk jaagt op grote insecten zoals libellen en kleine vogels die overgebracht worden van klauwen naar bek en in de vlucht worden opgegeten.

De boomvalk is een kleine valk met lange, spitse vleugels en een korte staart. Volwassen vogels hebben een rode ‘broek’.

Jaagt in open en halfopen land: parklandschappen, heiden en hoogvenen, open duin en moeras, boerenland en dorpen, ook wel in buitenwijken van steden.

Broedt in allerlei typen bos, liefst in halfopen bos of aan de randen ervan, ook wel in solitaire bomen; bijna overal waar kraaien en eksters broeden.

De boomvalk is een zomervogel. Hij overwintert in tropisch Afrika. Hij trekt weg in augustus-september en keert terug in april-mei.

Lees alle details over de boomvalk op wikipedia.org

Previous Post
Next Post