Alles wat je wilt weten over de Havik

Havik

De havik heeft een lengte van 49 tot 66 cm. Hij heeft korte, brede vleugels en een lange vierkante staart, met afgeronde hoeken en donkere dwarsbanden.

De havik vangt middelgrote vogels en zoogdieren. Hoofdprooien zijn postduif, houtduif, Vlaamse gaai en konijn. Ook eksters en kraaiachtigen worden verschalkt.

De havik jaagt in bosgebieden en halfopen gebieden vanaf een zitplaats of in een lage vlucht. Hij kan op korte stukken een hoge snelheid bereiken, om zijn prooi te verrassen.

De havik is over het algemeen een vrij standvastige vogel, eens een territorium ingenomen, verlaat hij dit maar zelden.

De havik wordt gemakkelijk verward met de sperwer. Het mannetje van de havik kan dezelfde afmetingen hebben als het vrouwtje van de sperwer.

Lees alle details over de havik op wikipedia.org

Previous Post
Next Post