Alles wat je wilt weten over de Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

De boerenzwaluw heeft een voorkeur voor het platteland als leef- en broedgebied, waarbij hij zijn nest onder andere bouwt in boerderijen, schuren en stallen.

Het lichaam van de boerenzwaluw is slank en gestroomlijnd, de nek is erg kort en de vleugels zijn lang en smal.

Van april tot oktober verblijven boerenzwaluwen in Nederland, de winter wordt in zuidelijk Afrika doorgebracht.

Om te drinken vliegen ze vlak boven het wateroppervlak en steken af en toe hun snavel in het water.

Het voedsel van de boerenzwaluw bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten die in volle vlucht verzameld worden.

Lees alle details over de boerenzwaluw op wikipedia.org

Previous Post
Next Post