Het gaat beter met de zeldzame grote karekiet

Het gaat beter met de zeldzame grote karekiet

Het gaat beter met de zeldzame grote karekiet, een van de zeldzaamste broedvogels in Nederland. In 2023 is het aantal territoria van de vogel met ongeveer 10 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Vogelbescherming Nederland is in 2015 begonnen met een beschermingsprogramma voor de zeer zeldzame grote karekiet. De vogel leeft en broedt in rietkragen aan open water, vooral in de Noordelijke Randmeren en de Oostelijke Vechtplassen.

Dit leefgebied verdween snel doordat de grote aantallen grauwe ganzen en ook andere watervogels die rietkragen wegvraten. Het plaatsen van rasters in het riet blijkt te helpen tegen de vraat van de ganzen. Binnen twee tot drie jaar keerden de karekieten terug. Dit jaar zullen meer rasters worden geplaatst.

Lees het complete artikel op nu.nl

Previous Post
Next Post