Alles wat je wilt weten over de Rode Wouw

Rode wouw

De rode wouw jaagt op kleine en middelgrote zoogdieren en vogels, grote insecten.

Hij kan ook prooien van andere roofvogels afpakken. Daarnaast is hij een aaseter. Hij eet dus ook dode dieren die hij vindt.

De rode wouw bouwt niet elk jaar een nieuw nest, maar gebruikt soms oude, zelfgebouwde nesten, liefst in kronen van hoge bomen.

Ze hebben voorkeur voor halfopen, laag gelegen of heuvelachtige bosrijke gebieden, liefst een combinatie met landbouwgebieden of met heide.

De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten die bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensieve jacht was hij sterk afgenomen in aantal en plaatselijk zelfs verdwenen.

Lees alle details over de rode wouw op wikipedia.org

Previous Post
Next Post