Alles wat je wilt weten over de Wisent

Wisent

De wisent (of Europese bizon) is het grootste landdier van Europa. Het is een echte grazer. Hij eet graag gras en houtige planten.

Aan het eind van de 15e eeuw was de wisent al zo zeldzaam geworden, dat er maatregelen genomen moesten worden in de vorm van jachtrestricties.

Dit vertraagde het uitstervingsproces. Dankzij fokprogramma’s opgezet in het begin van de 20e eeuw is de wisent voor uitsterven behoed. Het blijft echter een kwetsbare soort.

Er zijn wereldwijd ongeveer 6000 wisenten. Dat is al twee keer zoveel als in 2000, maar de wisent is nog steeds een bedreigde diersoort.

De Europese bizon neemt graag zandbaden. Hij eet gras, kruiden, knoppen, blaadjes, jonge takken, bast, eikels, beukennootjes en bessen.

Lees alle details over de wisent op wikipedia.org

Previous Post
Next Post