Alles wat je wilt weten over de Ringslang

De ringslang heeft ronde pupillen, gekielde schubben en twee duidelijke gele en zwarte vlekken achter de kop. Het is de grootste slang in Nederland.

Op het menu van de ringslang staan voornamelijk kikkers. Hij is niet giftig en bijt zelfs niet als hij gevangen wordt.

Om aan belagers te ontkomen kan de ringslang zich schijndood houden. Hij draait zich in kronkels op zijn rug, laat zijn bek schuin open hangen met de tong eruit en draait zijn pupillen weg.

De ringslang legt 20-30 eieren per legsel in composthopen, bladhopen en mestvaalten.

De ringslang is gebonden aan waterrijke habitats. Deze liggen veelal op zandgronden en op de overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden.

Lees alle details over de ringslang op wikipedia.org

Previous Post
Next Post