Bevers krijgen vlotten om te vluchten voor hoogwater

Bevers krijgen vlotten om te vluchten voor hoogwater

Bevers krijgen vlotten om te vluchten voor hoogwater op vier plaatsen in Nederland. Organisaties hopen dat de dieren daardoor niet hoger in dijken gaan graven.

De eerste test met de vlotten wordt dit jaar uitgevoerd door de Zoogdiervereniging, die samenwerkt met waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail.

Tijdens de vier hoogwaterpieken sinds november liepen er ‘beverpatrouilles’ in de gebieden van de waterschappen Aa en Maas, Rivierengebied en Drents Overijsselse Delta. De dieren werden in de gaten gehouden met warmtecamera’s. Tijdens de patrouilles werd in de gaten gehouden op welke plekken ongewenst werd gegraven en waar bevers te weinig droge plekken konden vinden.

Hoewel bevers in het water leven, hebben ze wel een droge burcht nodig. Als het water stijgt, stroomt hun burcht vol. De bever graaft daarom een nieuwe verblijfplaats hoger in de dijk. Daardoor verzwakt de dijk.

Lees het complete artikel op nu.nl

Previous Post
Next Post