Alles wat je wilt weten over de Wezel

Wezel

De wezel is het kleinste roofdier van Europa. De wezel lijkt op een lange muis die zich met golvende bewegingen en sprongen verplaatst. Vaak staan wezels op hun achterpoten om de omgeving te verkennen.

Wezels zijn zowel ‘s nachts als overdag actief.

Wezels hebben een bruine rug en een witte buik. Ze hebben een witte vlek op hun keel en een bruinrode staart. De staart heeft geen zwarte punt, zoals bij de grotere hermelijn. Verder lijkt de hermelijn veel op de wezel.

In het hoge noorden worden wezels in de winter wit. De witte vacht dient als camouflage in de sneeuw. In Nederland en België worden ze niet zuiver wit.

Wezels leven in Noordwest-Afrika, Europa, Noord- & Centraal-Azië en Noord-Amerika. Ze zijn ook ingevoerd in Nieuw-Zeeland. In heel Europa kun je wezels aantreffen. Je vindt ze alleen niet op de eilanden in de Middellandse zee, IJsland en Ierland. Ze komen voor in stedelijke gebieden, maar ook op het platteland. De dieren leven vooral in heggen, struikgewas en bosranden. Ze kunnen overal overleven waar voldoende beschutting is. En waar prooien zijn.

Grote bedreigingen voor wezels zijn aantasting van hun leefgebied, het toenemende verkeer en het gebrek aan schuilmogelijkheden. Door het laten liggen van takkenbossen en het maken van houtwallen en dichte struikbegroeiingen langs akkers, kan hun leefgebied verbeterd worden.

Lees alle details over de wezel op wikipedia.org

Previous Post
Next Post