Alles wat je wilt weten over de Reuzenpanda

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. De laatste telling toonde aan dat er nog ongeveer 1.864 reuzenpanda’s in het wild leven.

De reuzenpanda is te herkennen aan zijn dikke, zwart-witte vacht en de donkere ringen rond zijn ogen.

Net als de veel kleinere rode panda eet de reuzenpanda vrijwel uitsluitend bamboe dat veel voorkomt in het natuurlijk leefgebied. Bij de geboorte weegt een jong ongeveer 100 gram. Een volwassen panda kan wel 100 kilo wegen.

Doordat de panda zijn leefgebied steeds meer verliest kan hij minder gemakkelijk bamboe vinden. Bossen worden omgekapt om plaats te maken voor landbouwgrond, mijnen, de aanleg van wegen.

Veel panda’s zijn daarom geïsoleerd in smalle stroken bamboebos, die niet meer dan 1,2 km breed zijn. Ze kunnen moeilijker van gebied tot gebied trekken, op zoek naar bamboe of andere panda’s.

Lees alle details over de reuzenpanda op wikipedia.org

Previous Post
Next Post