zwaluw

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

De boerenzwaluw heeft een voorkeur voor het platteland als leef- en broedgebied, waarbij hij zijn nest onder andere bouwt in boerderijen, schuren en stallen.