De leukste weetjes over de Kamsalamander

Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die mannetjes in het voorjaar op hun rug ontwikkelen.

Mannetjes ontwikkelen de volledige staartkam pas als ze volwassen zijn, rond hun derde levensjaar.

De kamsalamander is een amfibie en wordt in Nederland en België als kwetsbaar beschouwd en is beschermd.

De kamsalamander wordt hoogstens 15 cm lang maar met een beetje fantasie heeft hij het uiterlijk van een mini-dinosaurus.

Volwassen kamsalamanders eten vooral op de bodem levende ongewervelden (watervlooien, vlokreeftjes, larven van eendagsvliegen, kokers en dansmuggen).

Lees alle details over de kamsalamander op wikipedia.org

Previous Post
Next Post