Leuke weetjes over de Spix’ Ara

Spix' ara

De spix’ ara is een grote blauwe ara met een lange staart. Deze ara is uitgestorven in het wild in Brazilië. Hij werd eind jaren 1980 voor het laatst in het wild is gezien.

Hij leefde in de Caatinga, een halfwoestijnbiotoop in het noordoosten van Brazilië. De Spix’ ara werd bejaagd door de mens en was het slachtoffer van de vernietiging van zijn habitat.

Daardoor is hij verdwenen in de natuur en is de soort officieel “uitgestorven” in het wild verklaard. Slechts enkele tientallen exemplaren leven nog in gevangenschap.

De Pairi Daiza Foundation wil een wilde papegaaienpopulatie herstellen die groot genoeg en beschermd is om de overleving van de soort te verzekeren.

Als dit project een succes wordt, zou dit een wereldpremière zijn. Nog nooit is de mens erin geslaagd een diersoort die uitgestorven is in de natuur, te herintroduceren in het wild.

Lees alle details over de spix’ ara op wikipedia.org

Previous Post
Next Post