Nederland

Scholekster

Scholekster

Scholeksters zoeken met hun lange snavel in het water, op het wad en op het land naar prooidieren. Dit zijn voornamelijk schelpdieren, kreeftachtigen en wormen.

Kievit

Kievit

De kievit is een van de meest kenmerkende vogelsoorten van ons land. Hij is onmiskenbaar met zijn kuif, zijn zwart-witte kleed en zijn opvallend brede vleugels.

Kuifleeuwerik

Kuifleeuwerik

Deze van oorsprong in steppen en halfwoestijnen levende grondvogel komt in West-Europa voor op zandige, droge gronden.

Grutto

Grutto

De grutto is een weidevogel bij uitstek. Het is een lentebode die jammer genoeg almaar meer wordt teruggedrongen tot weidevogelreservaten.

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

De Veldleeuwerik heeft een korte kuif, die hij plat kan leggen. De vogel heeft een puntige, forse snavel en een bruingeel verenkleed.

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Kou of geen kou, de blauwe reiger begint vaak al in januari met de bouw van het nest. Ze broeden in kolonies, en steeds vaker binnen de grenzen van de stad.

Gele kwikstaart

Gele kwikstaart

Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden. Ze wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer.

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

De boerenzwaluw heeft een voorkeur voor het platteland als leef- en broedgebied, waarbij hij zijn nest onder andere bouwt in boerderijen, schuren en stallen.

Tureluur

Tureluur

Het verenkleed van de Tureluur bestaat uit een donkergrijsbruine bovenzijde met lichte vlekjes, een witte onderzijde en gevlekte flanken.

Kemphaan

Kemphaan

Deze spectaculaire, zeldzame weidevogel broedt in schrale, vochtige, bloemrijke graslanden, vrijwel uitsluitend in reservaten.