hooibeestje

Hooibeestje

Hooibeestje

Het hooibeestje is een slechte vlieger en daardoor vaak laag boven het maaiveld te zien. Het is een algemene vlinder op schrale hooilanden en weiden.